The Dapp List là gì? Chi tiết về tiền điện tử WISE

The Dapp List là một Multichain Ecosystem trợ giúp áp dụng Web3. The Dapp List giảm thiểu quyền hạn tập trung đến mức thấp nhất, hỗ trợ các nhà phát triển và cung cấp một không gian an toàn cho người dùng khám phá. Dự án thực hiện điều này bằng cách giữ cho cộng đồng như một cơ quan quản lý săn lùng và xác nhận các dapp, tiếp tục trao quyền cho các nhà phát triển và trở thành bệ phóng cho phép họ xây dựng cộng đồng và tìm các đối tác phù hợp. The Dapp List làm việc để tạo ra một cửa hàng ứng dụng phi tập trung và coi quản trị đa chuỗi là cơ chế cốt lõi của nó.

The Dapp List là gì?

The Dapp List là một Multichain Ecosystem trợ giúp áp dụng Web3. The Dapp List giảm thiểu quyền hạn tập trung đến mức thấp nhất, hỗ trợ các nhà phát triển và cung cấp một không gian an toàn cho người dùng khám phá. Dự án thực hiện điều này bằng cách giữ cho cộng đồng như một cơ quan quản lý săn lùng và xác nhận các dapp, tiếp tục trao quyền cho các nhà phát triển và trở thành bệ phóng cho phép họ xây dựng cộng đồng và tìm các đối tác phù hợp. The Dapp List làm việc để tạo ra một cửa hàng ứng dụng phi tập trung và coi quản trị đa chuỗi là cơ chế cốt lõi của nó.

The Dapp List là một Multichain Ecosystem trợ giúp áp dụng Web3. The Dapp List giảm thiểu quyền hạn tập trung đến mức thấp nhất, hỗ trợ các nhà phát triển và cung cấp một không gian an toàn cho người dùng khám phá. Dự án thực hiện điều này bằng cách giữ cho cộng đồng như một cơ quan quản lý săn lùng và xác nhận các dapp, tiếp tục trao quyền cho các nhà phát triển và trở thành bệ phóng cho phép họ xây dựng cộng đồng và tìm các đối tác phù hợp. The Dapp List làm việc để tạo ra một cửa hàng ứng dụng phi tập trung và coi quản trị đa chuỗi là cơ chế cốt lõi của nó.

Sản phẩm của The Dapp List 

The Dapp List là một Multichain Ecosystem trợ giúp áp dụng Web3. The Dapp List giảm thiểu quyền hạn tập trung đến mức thấp nhất, hỗ trợ các nhà phát triển và cung cấp một không gian an toàn cho người dùng khám phá. Dự án thực hiện điều này bằng cách giữ cho cộng đồng như một cơ quan quản lý săn lùng và xác nhận các dapp, tiếp tục trao quyền cho các nhà phát triển và trở thành bệ phóng cho phép họ xây dựng cộng đồng và tìm các đối tác phù hợp. The Dapp List làm việc để tạo ra một cửa hàng ứng dụng phi tập trung và coi quản trị đa chuỗi là cơ chế cốt lõi của nó.

Explore

Nền tảng hỗ trợ người dùng khám phá thế giới các ứng dụng web3 đa dạng. Cộng đồng đóng vai trò chính sự vận hành và phát triển của Explore. Họ quản lý và người trước cung cấp nguồn tin cho những người dùng tiếp theo – dapp, được hỗ trợ bởi sự quản lý của cộng đồng. The Dapp List khuyến khích sự đóng góp của cộng đồng bằng phần thưởng cho những người đóng góp tích cực.

Thành phần chính của cộng đồng có thể kể đến là Hunter và Voter. Hunter là những người mang dapp đến với cộng đồng người dùng thích hợp. Voter chịu trách nhiệm đánh giá các ứng dụng có đáp ứng tiêu chuẩn để được cung cấp trong hệ sinh thái của The Dapp List hay không. Mỗi 5 ứng dụng có lượng vote cao nhất sẽ xuất hiện trong phần Explore và người dùng sẽ nhận được thông báo về các sản phẩm mới này.

The Dapp List có hệ thống khen thưởng và danh tiếng tương đối thú vị. Các cơ chế trả thưởng và nâng cao danh tiếng cho người dùng có đóng góp giúp cộng đồng luôn hoạt động tích cực và sôi nổi. Bên cạnh phần thưởng hấp dẫn thì The Dapp List cũng thẳng tay trừng phạt người dùng có hành vi không đẹp.

Build

The Dapp List cũng là một Launchpad giúp các nhà phát triển thể hiện ý tưởng, xây dựng mạng lưới và cộng đồng trong hệ sinh thái web3 tiềm năng.

 • The Dapp List Launchpad: bệ phóng để các nhà phát triển bắt đầu dự án của họ một cách đơn giản và hiệu quả.
 • Focus: nhà phát triển cần tập trung vào chất lượng của dự án hơn là một kế hoạch marketing thông thường. The Dapp List giúp tạo dựng các sản phẩm chất lượng, trực quan để người dùng đánh giá. Những dự án được đầu tư nghiêm túc sẽ dễ dàng nhận được sự công nhận của cộng đồng.
 • Building Networks & Community: các nhà phát triển có cơ hội trình bày ý tưởng và nhận phản hồi từ cộng đồng để cho ra sản phẩm cuối cùng một cách hoàn chỉnh nhất. Quá trình này cũng tăng tương tác với người trong ngành và xây dựng mạng lưới quan hệ cho dự án.
 • Listing Dapp: không gian trưng bày daap của nhà phát triển, có thể được list trên The Dapp List Platform.

Invest

Nhà phát triển và nhà đầu tư có thể tương tác với nhau nhiều hơn từ đó mở ra cơ hội cho cả hai bên trong phát triển các dự án dapp tiềm năng. Nhà phát triển tiếp cận nhiều nguồn lực giúp họ vượt qua nhiều trở ngại để tập trung sáng tạo. 

The Dapp List là một Multichain Ecosystem trợ giúp áp dụng Web3. The Dapp List giảm thiểu quyền hạn tập trung đến mức thấp nhất, hỗ trợ các nhà phát triển và cung cấp một không gian an toàn cho người dùng khám phá. Dự án thực hiện điều này bằng cách giữ cho cộng đồng như một cơ quan quản lý săn lùng và xác nhận các dapp, tiếp tục trao quyền cho các nhà phát triển và trở thành bệ phóng cho phép họ xây dựng cộng đồng và tìm các đối tác phù hợp. The Dapp List làm việc để tạo ra một cửa hàng ứng dụng phi tập trung và coi quản trị đa chuỗi là cơ chế cốt lõi của nó.

Thông tin chi tiết về token WISE

Tokenomic

 

 • Ticker: WISE
 • Blockchain: Ethereum
 • Token Standard: ERC-20 
 • Contract: 0xbdfa5f0ead5c0b2aebeb8d1a91de30ca380efd4d
 • Total Supply: 200.000.000 WISE 
 • Circulating Supply: Updating…

Release Schedule

The Dapp List là một Multichain Ecosystem trợ giúp áp dụng Web3. The Dapp List giảm thiểu quyền hạn tập trung đến mức thấp nhất, hỗ trợ các nhà phát triển và cung cấp một không gian an toàn cho người dùng khám phá. Dự án thực hiện điều này bằng cách giữ cho cộng đồng như một cơ quan quản lý săn lùng và xác nhận các dapp, tiếp tục trao quyền cho các nhà phát triển và trở thành bệ phóng cho phép họ xây dựng cộng đồng và tìm các đối tác phù hợp. The Dapp List làm việc để tạo ra một cửa hàng ứng dụng phi tập trung và coi quản trị đa chuỗi là cơ chế cốt lõi của nó.

Token use case

Updating…

Token Distribution

The Dapp List là một Multichain Ecosystem trợ giúp áp dụng Web3. The Dapp List giảm thiểu quyền hạn tập trung đến mức thấp nhất, hỗ trợ các nhà phát triển và cung cấp một không gian an toàn cho người dùng khám phá. Dự án thực hiện điều này bằng cách giữ cho cộng đồng như một cơ quan quản lý săn lùng và xác nhận các dapp, tiếp tục trao quyền cho các nhà phát triển và trở thành bệ phóng cho phép họ xây dựng cộng đồng và tìm các đối tác phù hợp. The Dapp List làm việc để tạo ra một cửa hàng ứng dụng phi tập trung và coi quản trị đa chuỗi là cơ chế cốt lõi của nó.

The Dapp List là một Multichain Ecosystem trợ giúp áp dụng Web3. The Dapp List giảm thiểu quyền hạn tập trung đến mức thấp nhất, hỗ trợ các nhà phát triển và cung cấp một không gian an toàn cho người dùng khám phá. Dự án thực hiện điều này bằng cách giữ cho cộng đồng như một cơ quan quản lý săn lùng và xác nhận các dapp, tiếp tục trao quyền cho các nhà phát triển và trở thành bệ phóng cho phép họ xây dựng cộng đồng và tìm các đối tác phù hợp. The Dapp List làm việc để tạo ra một cửa hàng ứng dụng phi tập trung và coi quản trị đa chuỗi là cơ chế cốt lõi của nó.

Đội ngũ sản xuất và đối tác

Đội ngũ sản xuất 

The Dapp List là một Multichain Ecosystem trợ giúp áp dụng Web3. The Dapp List giảm thiểu quyền hạn tập trung đến mức thấp nhất, hỗ trợ các nhà phát triển và cung cấp một không gian an toàn cho người dùng khám phá. Dự án thực hiện điều này bằng cách giữ cho cộng đồng như một cơ quan quản lý săn lùng và xác nhận các dapp, tiếp tục trao quyền cho các nhà phát triển và trở thành bệ phóng cho phép họ xây dựng cộng đồng và tìm các đối tác phù hợp. The Dapp List làm việc để tạo ra một cửa hàng ứng dụng phi tập trung và coi quản trị đa chuỗi là cơ chế cốt lõi của nó.

Advisor

The Dapp List là một Multichain Ecosystem trợ giúp áp dụng Web3. The Dapp List giảm thiểu quyền hạn tập trung đến mức thấp nhất, hỗ trợ các nhà phát triển và cung cấp một không gian an toàn cho người dùng khám phá. Dự án thực hiện điều này bằng cách giữ cho cộng đồng như một cơ quan quản lý săn lùng và xác nhận các dapp, tiếp tục trao quyền cho các nhà phát triển và trở thành bệ phóng cho phép họ xây dựng cộng đồng và tìm các đối tác phù hợp. The Dapp List làm việc để tạo ra một cửa hàng ứng dụng phi tập trung và coi quản trị đa chuỗi là cơ chế cốt lõi của nó.

Đối tác

The Dapp List là một Multichain Ecosystem trợ giúp áp dụng Web3. The Dapp List giảm thiểu quyền hạn tập trung đến mức thấp nhất, hỗ trợ các nhà phát triển và cung cấp một không gian an toàn cho người dùng khám phá. Dự án thực hiện điều này bằng cách giữ cho cộng đồng như một cơ quan quản lý săn lùng và xác nhận các dapp, tiếp tục trao quyền cho các nhà phát triển và trở thành bệ phóng cho phép họ xây dựng cộng đồng và tìm các đối tác phù hợp. The Dapp List làm việc để tạo ra một cửa hàng ứng dụng phi tập trung và coi quản trị đa chuỗi là cơ chế cốt lõi của nó.

ROADMAP

The Dapp List là một Multichain Ecosystem trợ giúp áp dụng Web3. The Dapp List giảm thiểu quyền hạn tập trung đến mức thấp nhất, hỗ trợ các nhà phát triển và cung cấp một không gian an toàn cho người dùng khám phá. Dự án thực hiện điều này bằng cách giữ cho cộng đồng như một cơ quan quản lý săn lùng và xác nhận các dapp, tiếp tục trao quyền cho các nhà phát triển và trở thành bệ phóng cho phép họ xây dựng cộng đồng và tìm các đối tác phù hợp. The Dapp List làm việc để tạo ra một cửa hàng ứng dụng phi tập trung và coi quản trị đa chuỗi là cơ chế cốt lõi của nó.

Qúy 1 năm 2021

 • Hoàn thành gây quỹ
 • Giao diện mới Explore (V2) module
 • Giới thiệu đối tác
 • Giới thiệu đội ngũ

Qúy 2 năm 2021

 • Giới thiệu đối tác tích hợp
 • Khởi chạy STARLY và IDO
 • Phát hành Litepaper
 • Khởi chạy bản V2
 • Chương trình đại sứ

Qúy 3 năm 2021

 • BUIDL module
 • Xây dựng tích hợp BUILD
 • Giới thiệu đối tác L1 và L2
 • Hệ sinh thái và đối tác nhà phát triển

Quý 4 năm 2021

 • Ra mắt Invest
 • Mở rộng các chuỗi khác
 • NFT
 • Giới thiệu đối tác hệ sinh thái

Sở hữu và lưu trữ 

Updating… 

Tạm kết

The Dapp List có thể xem là một trong những dự án đầu tiên trong lĩnh vực này nên cơ hội phát triển cho dự án là rất lớn. Các tính năng thú vị mà The Dapp List cho ra mắt cũng như hướng đến hỗ trợ rất nhiều cho người dùng. Tuy nhiên, dự án vẫn đang ở giai đoạn đầu nên người dùng vẫn nên cân nhắc và theo dõi dự án nhiều hơn trước các quyết định đầu tư lớn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Crypto : Đăng ký Binance | Đăng ký Huobi