Patrisia là gì? Chi tiết về tiền điện tử MPC

Patrisia là gì? 

Partisia là một công ty thuộc sở hữu tư nhân được đăng ký tại Đan Mạch. Quyền sở hữu kết hợp các nhà nghiên cứu và chuyên gia nổi tiếng quốc tế về mật mã tiên tiến, kinh tế kinh doanh và phát triển phần mềm cũng như kinh nghiệm trong việc đưa các ý tưởng nghiên cứu ra thị trường. Sự kết hợp giữa các năng lực khiến Partisia có thể kịp thời đưa ra những giải pháp chắc chắn cũng như mang tính đột phá cao.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Crypto : Đăng ký Binance | Đăng ký Huobi