Morgan Stanley: Quy định về ngân hàng tiền điện tử được phát triển nhanh hơn dự kiến

Một nghiên cứu từ Morgan Stanley công bố vào tuần trước cho biết các nhà quản lý đang tìm cách phát triển một bộ quy tắc cho các ngân hàng tiền điện tử sớm hơn dự kiến. Điều này diễn ra sau một tuyên bố chung từ Cục Dự trữ Liên bang, Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) và Văn phòng Cơ quan Kiểm soát Tiền tệ (OCC) vào ngày 23 tháng 11, vạch ra một “chính sách chạy nước rút” để phát triển các quy tắc cho các công ty cung cấp dịch vụ trong không gian tiền điện tử.

Một nghiên cứu từ Morgan Stanley công bố vào tuần trước cho biết các nhà quản lý đang tìm cách phát triển một bộ quy tắc cho các ngân hàng tiền điện tử sớm hơn dự kiến. Điều này diễn ra sau một tuyên bố chung từ Cục Dự trữ Liên bang, Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) và Văn phòng Cơ quan Kiểm soát Tiền tệ (OCC) vào ngày 23 tháng 11, vạch ra một “chính sách chạy nước rút” để phát triển các quy tắc cho các công ty cung cấp dịch vụ trong không gian tiền điện tử.

Báo cáo cho biết các cơ quan quản lý đã làm việc trên khuôn khổ này nhưng “cảm giác khẩn cấp” của họ về vấn đề quy định tiền điện tử là một điều tích cực cho việc đưa ra các quy định mới “sớm hơn là muộn”.

Các nhà phân tích của Morgan Stanley viết: “Quy định được xây dựng tốt sẽ giúp thúc đẩy việc áp dụng tài sản tiền điện tử và các dịch vụ liên quan của chúng. Điều đó là tích cực đối với các ngân hàng tiền điện tử như Silvergate và Signature. Rủi ro lớn nhất mà ngân hàng nhận thấy là các nhà hoạch định chính sách thay đổi quá nhanh, “thực hiện các biện pháp vô tình ngăn cản việc áp dụng tiền điện tử” và mặc dù chưa phải là trường hợp cơ bản thì “về lý thuyết, các nhà quản lý vẫn có thể áp dụng lập trường hạn chế cao đối với các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử (hoặc cấm chúng hoàn toàn) kìm hãm sự phát triển của chúng một cách nghiêm trọng.”

Các dịch vụ thuộc phạm vi của khuôn khổ mới này sẽ bao gồm “quyền giám hộ; tạo thuận lợi cho việc mua – bán tài sản tiền điện tử của khách hàng; các khoản vay được thế chấp bằng tài sản tiền điện tử; phát hành và phân phối stablecoin; và các hoạt động liên quan đến việc nắm giữ tài sản tiền điện tử trên bảng cân đối kế toán của các ngân hàng,” bài ghi chú cho biết.

Các cơ quan quản lý cũng sẽ “đánh giá các tiêu chuẩn về vốn và thanh khoản tiềm năng để các ngân hàng tuân thủ khi cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử,” ngân hàng cho biết.

Tham khảo Coindesk.com

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Crypto : Đăng ký Binance | Đăng ký Huobi